KUNSKAP

Hur mycket strö ska jag ha i botten av min bur?

Ca 3-4 cm med strö i bottnen av buren gör så att tassarna på ett naturligt sätt kan sjunka ned i ströet utan att påverka belastningen på kaninens has som annars lätt kan resultera i att kaninen får en kal öm fläck längst ut. Det drabbar oftast inomhuskaniner som ofta springer fritt på ett hårt golv även om friheten i sig är fantastiskt positivt. Variera gärna underlaget i buren med olika sorters strö, löv, hampamatta och halm, det gör att din kanin kan avlasta tassarna på det sätt hon den själv känner är bäst för stunden. Nedan presenteras när de olika varianterna passar bäst och varför.

Halm - Ska enligt lag finnas i buren. Om kaninen bott i naturen hade den grävt en håla eller hittat ett motsvarande gömsle dit den dragit ner strån som skydd mot markkyla och fukt. Detta beteende har även kaniner som lever som husdjur. Ger också en hög mysighetsfaktor samtidigt som den sysselsätter kaninen som gärna tuggar och pysslar med den. Helt okej att äta även om den inte tillför någon näring. Halm ska vara gul och dammfri och bestå av så långa strån som möjligt. 

Spån - Finns olika sorters kvalitet men välj gärna svenskt spån då spån från andra länder ibland kan komma från sågverk där de använder arsenik eller tryckimpregnerat trä vilket är giftigt för kaniner. Använd inte spån som du hämtat själv från t ex ett sågverk då det finns risk att det innehåller vassa stickor. Det är inte heller producerat för att inte ha så få dammpartiklar som möjligt. Ett bra spån har större flagor som dammar mindre. Vanligt spån är det billigaste alternativet. Finns också med olika svaga dofter som neutraliserar till exempel okastrerade hanars doft även om kaniner generellt luktar mycket lite.

Alspån - Bästa alternativet till dig som är känslig mot vanligt spån då det är dammsuget och dammar därför inte. Enda bra alternativet som passar även till långhåriga kaniner!

Hampaströ - Har en bra uppsugningsförmåga men är aningen mer dammigt än alspån.

Hampamatta - Värmer skönt under den vanliga bädden utomhus men kan med fördel användas även i inomhusburen då den är kompakt men ger ändå ett bra stöd till känsliga tassar. Går att klippa till önskad storlek med en vanlig sax. Håller bra även om kaninerna gräver i mattan! Nackdelen är att den ej går att tvätta vilket gör att den lämpar sig bäst till kaniner som är rumsrena.


Superklipp just nu

Nya produkter